Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy, w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, poniżej zamieszczamy informacje dotyczące zasad przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. Udostępnienie przez Państwa danych osobowych (e-mail, numery telefonów, imię i nazwisko) jest w pełni dobrowolne, a wyrażenie przez Państwa zgody jest podstawą do ich przetwarzania. Zbierane przez nas dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia umowów lub wykonania na państwa  rzecz określonych usług lub świadczeń.

Dane osobowe przetwarzane będą przez spółkę Perseids Sp. z o.o. z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim (nr KRS 0000842023), naszych pracowników i podwykonawców (zwanych łącznie Spółką). Państwa dane osobowe są przetwarzane celem przygotowania oferty dla Państwa zgodnie ze zgłoszonym przez Państwo zapytaniem.

Państwa dane osobowe przechowywane będą przez cały czas prowadzenia działań mających na celu przygotowania dla Państwa oferty. Po przedstawieniu oferty dane osobowe nadal będą przechowywane przez Spółkę w celu aktualizowania ofert. Informujemy, że Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych w rozumieniu RODO. 

Dla wykonywania przez Spółkę działań podanie danych osobowych jest niezbędne. W przypadku odmowy podania danych osobowych nie będzie możliwe przygotowanie oferty dla Państwa.

Zgodę można cofnąć w dowolnym momencie, poprosić o dostęp do swoich danych, ich poprawiania, usunięcie lub ograniczenie przetwarzani

We wszystkich kwestiach odnośnie danych osobowych, a w szczególności ich modyfikacji/zmiany lub usunięcia prosimy o kontakt na podane poniżej dane kontaktowe lub adres e-mail: kontakt@perseids.io

 Informujemy, że istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzoru, w sprawach dotyczących danych osobowych.


Perseids Sp. z o.o.
ul. Pabianicka 31
95-070 Aleksandrów Łódzki

NIP: 7322199583
KRS: 0000842023
REGON: 38609902500000