Pricing of hosting services

Choose one of the three pricing options we offer.

START-UP

ACTIVE

PRO-ACTIVE


2 hours per month of admin work

5 hours per month of admin work


Price of admin work after the package is exhausted: 180 zł /h

Price of admin work after the package is exhausted: 180 zł /h

Service monitoring (zabbix)

Service monitoring (zabbix)

Service monitoring (zabbix)

Response to problems without notification from the customer

Response to problems without notification from the customer

Response to problems without notification from the customer

Installation and configuration of the server and services

Installation and configuration of the server and services

Installation and configuration of the server and services

Updates of services running on the server

Updates of services running on the server

Updates of services running on the server

Make a full backup of files and databases at a frequency of every 24 hours and keep a copy for 5 days

Make a full backup of files and databases at a frequency of every 24 hours and keep a copy for 5 days

Make a full backup of files and databases at a frequency of every 24 hours and keep a copy for 5 days

Cell

Guaranteed response time: 3h

Guaranteed response time: 1h

Response to emergencies on Monday - Friday from 8:00 am to 6:00 pm

Responses to emergencies 24/7

Responses to emergencies 24/7

Care of 1 servers included

Care of 3 servers included

Care of 5 servers included

Additional server above the package: 150 PLN/month

Additional server above the package: 150 PLN/month

Additional server above the package: 150 PLN/month

Cell

Backup policy creation and implementation *

Backup policy creation and implementation *

Cell


Create and implement a Disaster Recovery policy *

Cell

Client access to zabbix, email / SMS / slack notifications

Client access to zabbix, email / SMS / slack notifications

Cell


Proactive incident prevention

150 zł /month

1 650 zł /year**

(1 month free)

350 zł /month

3 850 zł /year**

(1 month free)

950 zł /month

10 450 zł /year**

(1 month free)

START-UP

Monitoring usług (zabbix)

Reakcja na problemy bez zgłoszenia od klienta

Instalacja i konfiguracja serwera oraz usług

Aktualizacje usług uruchomionych na serwerze

Wykonywanie pełnej kopii bezpieczeństwa plików i baz danych z częstotliwością co 24 h i przechowywanie kopii przez 5 dni

Reakcje na awarie w dni robocze poniedziałek - piątek w godz. 8:00-18:00

Opieka nad 1 serwerem

Dodatkowy serwer ponad pakiet: 150 zł/m-c

150 zł /m-c

1 650 zł /rok**

(1 miesiąc gratis)

ACTIVE

2 godziny miesięcznie pracy administratora

Cena pracy administratora po wyczerpaniu pakietu: 180 zł /h

Monitoring usług (zabbix)

Reakcja na problemy bez zgłoszenia od klienta

Instalacja i konfiguracja serwera oraz usług

Aktualizacje usług uruchomionych na serwerze

Wykonywanie pełnej kopii bezpieczeństwa plików i baz danych z częstotliwością co 24 h i przechowywanie kopii przez 5 dni

Gwarantowany czas reakcji: 3h

Reakcje na awarie 24/7

Opieka nad 3 serwerami w pakiecie

Dodatkowy serwer ponad pakiet: 150 zł/m-c

Stworzenie i wdrożenie polityki Backup *

Dostęp kliencki do zabbix. Powiadomienia e-mail / SMS / slack: 200 zł/m-c

350 zł /m-c

3 850 zł /rok**

(1 miesiąc gratis)

PRO-ACTIVE

5 godzin miesięcznie pracy administratora

Cena pracy administratora po wyczerpaniu pakietu: 180 zł /h

Monitoring usług (zabbix)

Reakcja na problemy bez zgłoszenia od klienta

Instalacja i konfiguracja serwera oraz usług

Aktualizacje usług uruchomionych na serwerze

Wykonywanie pełnej kopii bezpieczeństwa plików i baz danych z częstotliwością co 24 h i przechowywanie kopii przez 5 dni

Gwarantowany czas reakcji: 1h

Reakcje na awarie 24/7

Opieka nad 5 serwerami w pakiecie

Dodatkowy serwer ponad pakiet: 150 zł/m-c

Stworzenie i wdrożenie polityki Backup *

Stworzenie i wdrożenie polityki Disaster Recovery *

Dostęp kliencki do zabbix, powiadomienia e-mail / SMS / slack

Proaktywne zapobieganie incydentom

950 zł /m-c

10 450 zł /rok**

(1 miesiąc gratis)

The prices not include VAT.

Subscription fees for server administration services (packages) do not include server rental costs. 

* Option when paying for a year 

** Fee for the year